Заявление за записване в училището – презаписване

ВНИМАНИЕ

Този формуляр е предназначен само за деца, които ВЕЧЕ са ученици в Българското училище и ще се записват за следващата година.

Ако детето се записва за първи път, използвайте другия формуляр ето тук

Здравейте,

За да можем да планираме дейността на училището и организираме по-добре учебния процес, ще ви помолим да заявите дали вашето дете ще посещава училището през 2020/2021 учебна година още през тази пролет. За тази цел попълнете електронния формуляр по-долу до 31 май 2020 година

От тази година ръководството на БНУ „Родна реч“ взе решение да промени системата на заплащане на таксите за обучение. Ето в какво се състоят тези промени:

1. Въвежда се заплащане на предварителна гаранционна сума от 500 крони на дете като първоначална вноска. Тази сума трябва да бъде платена до 31 май 2020 г. и ще бъде приспадната по-късно при плащането на останалата част от таксата за обучение. Сумата няма да бъде възстановявана при отказ от обучение в училището.

Целта на тази първоначална вноска е:

  1. Да позволи на ръководството да планира отрано и навременно дейностите по училището: помещения, учители и класове
  2. Да предостави необходимия финансов ресурс, необходим на ръководството за авансово плащане на наем за помещенията и закупуване на учебни материали от България
  3. Гарантира на вашето дете, че класът, в който е записан, ще се състои

Сметката на училището 1503.95.80737 в DNB. В полето впишете на латиница двете имена на детето + purvonachalna vnoska 20-21

2. ВАЖНО!! Ако детето не бъде записано навреме и първоначалната вноска не бъде платена до 31 май 2020 г., таксата за обучение при по-късно записване ще бъде по-висока с 30%. Освен това, в последния момент преди началото на учебната година, БНУ няма да може да гарантира на родителите, че за възрастовата група на детето ще се сформира клас и то ще остане без възможност да продължи обучението си.

Окончателната сума на таксата за обучение в БНУ ще бъде приета на общото събрание през месец юни 2020 г., на която всички вие трябва да присъствате Там ще имате възможност да гласувате за предложената от ръководството такса. Засега не се предвиждат драстични промени в размера ѝ спрямо миналата година.