Заявление за записване в присъствена форма на обучение

Здравейте,

За да можем да планираме дейността на училището и организираме по-добре учебния процес, ще ви помолим да заявите дали вашето дете ще посещава училището през 2020/2021 учебна година още през тази пролет. За тази цел попълнете електронния формуляр по-долу до 31 май 2020 година

От тази година ръководството на БНУ „Родна реч“ взе решение да промени системата на заплащане на таксите за обучение. Ето в какво се състоят тези промени:

1. Въвежда се заплащане на предварителна гаранционна сума от 500 крони на дете като първоначална вноска. Тази сума трябва да бъде платена до 31 май 2020 г. и ще бъде приспадната по-късно при плащането на останалата част от таксата за обучение. Сумата няма да бъде възстановявана при отказ от обучение в училището.

Целта на тази първоначална вноска е:

  1. Да позволи на ръководството да планира отрано и навременно дейностите по училището: помещения, учители и класове
  2. Да предостави необходимия финансов ресурс, необходим на ръководството за авансово плащане на наем за помещенията и закупуване на учебни материали от България
  3. Гарантира на вашето дете, че класът, в който е записан, ще се състои

Сметката на училището 1503.95.80737 в DNB. В полето впишете на латиница двете имена на детето + purvonachalna vnoska 20-21

2. ВАЖНО!! Ако детето не бъде записано навреме и първоначалната вноска не бъде платена до 31 май 2020 г., таксата за обучение при по-късно записване ще бъде по-висока с 30% (3900 крони на година). За таксите вижте тук

В случай, че за детето ви не може да се сформира клас поради липса на други деца от възрастовата му група със същите познания по български език, ще получите внесената такса обратно.

При сформиран клас такси няма да бъдат връщани!!