Заявление за записване в дистанционна форма на обучение

Здравейте,

За да можем да планираме дейността на училището и организираме по-добре учебния процес, ще ви помолим да заявите още през тази пролет дали вашето дете ще участва в дистанционното обучение през 2020/2021 учебна година. За тази цел попълнете електронния формуляр по-долу до 31 май 2020 година. 

От тази година ръководството на БНУ „Родна реч“ взе решение да промени системата на заплащане на таксите за обучение. Ето в какво се състоят тези промени:

1. Въвежда се заплащане на предварителна гаранционна сума от 500 крони на дете като първоначална вноска. Тази сума трябва да бъде платена до 31 май 2020 г. и ще бъде приспадната по-късно при плащането на останалата част от таксата за обучение.

Целта на тази първоначална вноска е:

  1. Да позволи на ръководството да планира отрано и навременно дейностите по дистанционното обучение: учители и класове
  2. Да предостави необходимия финансов ресурс, необходим на ръководството, за заплащане на електронната платформа за дистанционно обучение както и за регистрация на детето в нея

Сметката на училището 1503.95.80737 в DNB. В полето впишете на латиница двете имена на детето + purvonachalna vnoska 20-21

2. ВАЖНО!! Ако детето не бъде записано навреме и първоначалната вноска не бъде платена до 31 май 2020 г., таксата за обучение при по-късно записване ще бъде по-висока с 30% (4550 крони на година). За таксите вижте тук

В случай, че за детето ви не може да се сформира клас поради липса на други деца от възрастовата му група със същите познания по български език, имате две възможности:

  • детето да премине на индивидуално обучение, но със значително по-висока цена (вж таксите)
  • да се откажете от обучението и да получите внесената такса обратно

При сформиран клас такси няма да бъдат връщани!!