Заявление за записване за дистанционно обучение

Здравейте,

За да можем да планираме дейността на училището и организираме по-добре учебния процес, ще ви помолим да заявите още през тази пролет дали вашето дете ще участва в дистанционното обучение през 2020/2021 учебна година. За тази цел попълнете електронния формуляр по-долу до 31 май 2020 година. 

От тази година ръководството на БНУ „Родна реч“ взе решение да промени системата на заплащане на таксите за обучение. Ето в какво се състоят тези промени:

1. Въвежда се заплащане на предварителна гаранционна сума от 500 крони на дете като първоначална вноска. Тази сума трябва да бъде платена до 31 май 2020 г. и ще бъде приспадната по-късно при плащането на останалата част от таксата за обучение.

Целта на тази първоначална вноска е:

  1. Да позволи на ръководството да планира отрано и навременно дейностите по дистанционното обучение: учители и класове
  2. Да предостави необходимия финансов ресурс, необходим на ръководството, за заплащане на електронната платформа за дистанционно обучение както и за регистрация на детето в нея

Сметката на училището 1503.95.80737 в DNB. В полето впишете на латиница двете имена на детето + purvonachalna vnoska 20-21

2. В случай, че за детето ви не може да се сформира клас поради липса на други деца от възрастовата му група със същите познания по български език, то може да премине на индивидуално обучение, но със значително по-висока цена. Ако решите да се откажете от индивидуалното обучение, ще можете да получите парите от първоначалната вноска обратно.

Окончателната сума на таксата за дистанционно обучение в БНУ ще бъде приета на общото събрание през месец юни 2020 г.