Списък на родителския съвет

За всички въпроси, свързани с функционирането на училището, моля да се свържете с родителския съвет на следните имейли:


До всички членове на съвета едновременно : pc@bgschool.no

До избрани членове на съвета:

До ръководството на културно-просветното сдружението „Родна реч“ – гр. Осло, Кралство Норвегия: