Записани деца в присъствена форма в Осло за учебната 2019/2020 година (71 деца)

Имена на ученика
Дата, месец и
година на раждане

Възраст
КласИмена на родителя
Адриан Георгиев Георгиев
6.02.2005
14
7Нели
Калоянова Георгиева
Аксен Галинов Хритов
29.11.2006
12
???Андреана Цанева Борисова
Александар
Николов

4.10.2011
7
1Евелина
Михайлова Николова
Александар Руменов Марков
2.12.2012
6
1Румен Иванов Марков
Александра Николаева Узунова
9.02.2007
12
6Магдалена Илиева
Узунова
Александър Николаев
Вазов

12.11.2011
7
2Николай
Александров Вазов
Александър Руменов Жижовски
26.04.2009
10
4Румен Райчев Жижовски
Александър Страхилов Николов
2.03.2012
7
2Цветомира Петкова
Цветанова
Алил Алилов Бабаасанов
3.11.2002
16
10Татяна
Каменова Бабаасанова
Анелия Сабинова Жижовска
2.06.2009
11
4Съби Райчов Жижовски
Анна
Кристина Руменова Маркова

5.08.2003
16
10Румен Иванов Марков
Антоан Веселинов Кутрев
2.09.2002
16
10Рабие Ибраимова Кутрева
Беркин Билгинов
Неджатиев

26.11. 2011
7
2Нежля Н.Мехмедова
Борислав Петьов
Кърджев

15.07.2002
17
10Румяна
Крушовенска- Тодорова
Весела
Викторова Балиева

24.10.2012
7
1Дзепа
Мехмедова Балиева
Виктория
Веселинова Николова

31.03.2011
8
2Антония Нарцисова Костова
Виктория
Костадинова Христева

24.07.2012
7
2Венцислава Лазарова
Иванова
Виктория Малин Кеп
27.09.2014
5
ПредучилищнаДеница Петкова Петкова
Виктория Руменова Заимова
16.04.2014
5
ПредучилищнаРадостина Викторова Заимова
Гизем Жюлвет Неджиб
5.06.2012
7
1Жулвет Неджиб Юсеин
Гьокай Жюлвет Неджиб
26.04.2006
13
2Жулвет Неджиб Юсеин
Даниела Руменова Кутрева
20.12.2011
8
2Ирина Асенова Кутрева
Дария Руменова Мандева
26.02.2012
7
2Румен Мандев
Денис Алилов Бабаасанов
19.01.2011
8
2Татяна Каменова Бабаасанова
Джейнур Неджатиев Джематиев
27.01.2008
11
2Ренета Алдомирова Джелил
Джесмин Севгин Джеват
3.04.2012
7
1Людмила Руменова Рангелова
Диана Христова Мухова
5.10.2009
9
3Мариета Асенова Тошкова
Дуюги Нурбей Севгин
24.12.2009
10
3Нурбей Севгин Исмаил
Ева Скрам
14.04.2012
7
2Искра Скрам
Евгени Патрик Микалсен
18. 08.2014
5
ПредучилищнаГалина Симеонова Панайотова
Елена Петрова Кашчиева
24.06 2008
11
4Ния Стоянова Кашчиева
Елиф
Незипова Поюкова

4.02.2014
5
ПредучилищнаМирослав Антонов Поюков
Емма
Ибраимова Чаушева

7.02.2008
11
4Христина Радославова Чаушева
Ибраим
Ибраимов Чаушев

9.11.2004
14
8Христина Радославова Чаушева
Изабела Николова
20.12.2013
5
1Евелина Михайлова Николова
Красимир
Валентинов Митев

27.02.2006
13
Людмила Руменова Рангелова
Крис Дамянов Христов
17.08.2005
14
6Венета Маринова – Христова
Кристиян Яначков Яаначков
9.11.2007
12
4Яначко георгиев Яначков
Лео Ивайлов Горанов
23.11.2006
12
6Елисавета Георгиева
Горанова
Лидия
Ангелова Спасов

9.05.2012
7
2Красимира Радкова
Камбурова
Лили Волен
17.10.2010
8
2Ваня Волен
Любомир Ангелов Спасов
29.11.2007
11
4Ангел
Любомиров Спасов
Магдалена
Иванова Митева

16.01.2010
9
3Петя
Йорданова Терзиева
Максим Ивов Сърмаджиев
7.09.2007
11
6Анна Георгиева Савова
Мартин Борисов
Карабельов

19.04.2006
София

13
7Цветинка Василева
Карабельова
Мартин Волен
31.12.2014
4
ПредучилищнаВаня Волен
Мартин Петър Кеп
27.09.2014
5
ПредучилищнаДеница Петкова Петкова
Матея Дамянова Христова
7.06.2013
6
ПредучилищнаВенета Маринова – Христова
Мерт Синан Алишев
08.09 2013
6
ПредучилищнаСинан Руждиев Алишев
Незир Незиров Поюков
2.10.2012
6
2Мирослав Антонов Поюков
Нери Веселинова Кутрева
11.02.2006
13
4Рабие Ибраимова Кутрева
Несрин Неджатиева Джематиева
10.07.2006
12
2Ренета Алдомирова Джелил
Никола Недялков Недялков
6.03.2010
9
3Мая Димитрова Недялкова
Ния
Пламенова Мицарова

14.07.2004
15
10Вера Шатилова
Нора Радкова Люнд
12.07.2013
5
1Зорница
Радославова Радкова-Люнд
Онур Нурбей Севгин
1.12.2014
5
ПредучилищнаНурбей Севгин Исмаил
Рая Михайлова Михайлова
6.11.2008
10
6Михаил Христов Михайлов
Румяна Руменова Жижовска
8.04.2006
13
6Румен Райчев Жижовски
Седеф Гюрсес Рушид
27.11.2008
10
1Билтен Неджатиева Мехмедова
Селин Илмаз Мюзейкяр
17.09.2012
6
1Илмаз Мюзейкяр Юсеинов
Симеон
Иванов Миков

5.08.2013
6 г.
1Иван Тихомиров Миков
Сияна Петрова Кашчиева
3.11.2011
7
2Ния Стоянова Кашчиева
Софиe Япее Илиева
24.09.2019
7
1Христофор Илиев
София
Александрова Петрова

17.09.2013
5
1Анелия Евгениева
Петрова
София
Кирилова Кирилова

2.02.2013
6
1Евелина Христова Кирилова
Стефани
Любомирова Златева

23.03.2001
18
10Любомир Фиданов Златев
Сузана Руменова Заимова
4.09.2008
11
6Радостина Викторова Заимова
Тани Ивайлов Горанов
9.11.2004
14
6-7Елисавета Георгиева Горанова
Теодор Радослав
Кристенсен

7.02.2007
12
2Весела Радоева
Кристенсен
Христо Христов Кашукеев


10
3Руслана
Кичукова- Кашукеева
Чинар Синан Алишев
08.09 2013
6
ПредучилищнаСинан Руждиев Алишев