Списък на учениците в Българското училище (всички групи)

Предучилищна група – СЪБОТА

10:00 ч. – 12:00 ч.

Учители:

Ралица Нанова

Гергана Дучева

1.Симеон Иванов Миков

2.Софиe Япее Илиева

3.Християна Добрева

4.Селин Илмаз Мюзекяр

5.Гизем Жюлвет Неджиб

6.София Александрова Петрова

7.Нора Радкова Люнд

8.Георги Обинна Оби

9. Мартин Петер Кеп

10. Виктория Малин Кеп

11. Елиф Незирова Поюковa

12. Адриан Перич

1А клас – СЪБОТА

9:30 ч. – 11:30 ч. (БЕЛ – ЗИП)

11:30 ч. – 12:00 ч. (Околен свят – СИП)

Учители:

Венцислава Иванова

Цветанка Петрова

1.Александър Николаев Вазов

2.Дария Руменова Мандева

3.Лидия Ангелова Спасов

4.Ева Скрам

5.Даниела Руменова Кутрева

6.Виктория Костадинова Христева

7. Лили Волен

8.Виктория Веселинова Николова

9.Беркин Билгинов Неджатиев

10.Сиана Кашчиева

11. Денис Алилов Бабаасанов

12. Незир Незиров Поюков

13.Александър Николов

14.Михаел Стоянов Мамаров

15.Рафаел Павлинов Ангелов

16.Емма Илиянова Йордакиева

1Б клас – СЪБОТА

9:30 ч. – 11: 20 ч. (БЕЛ – ЗИП)

11:30 ч. – 12:00 ч. (Околен свят – СИП)

Учители:

Малина Койнарска

Павлина Иванова

1. Емирхан Синан Мехмед

2. Несрин Неджатиева Джематиева

3. Джейнур Неджатиев Джематиев

4. Александър Скрам

5. Виктория Дела Рена Гран

6. Гьокай Жюлвет Неджиб

7. Месих Цветанов Стоянов

8. Дамла Шабан

9. Седеф Гюрсес Рушид

10. Борис Любомиров Пеев

11. Нургюзел Шабан

2 клас – СЪБОТА

12.30 ч. – 14.35 ч (БЕЛ – ЗИП)

14.45 ч. – 15.20 ч. (Околен свят – СИП)

Учители:

Ралица Нанова

Гергана Дучева

1. Магдалена И.Митева

2.Диана Христова Мухова

3.Христо Христов Кашукеев

4.Ясмина Рейхан Азис

5.Никола Недялков Недялков

3 клас – СЪБОТА

12.30 ч. – 14.50 ч (БЕЛ – ЗИП)

15.00 ч. – 15.40 ч. (Човекът и обществото – СИП)

Учители:

Венцислава Иванова

Цветанка Петрова

1.Любомир Ангелов Спасов

2.Анелия Сабинова Жижовска

3.Александър Христев

4.Александър Жижовски

5.Елена Кашчиева

6.Нери Кутрева

7.Кристиян Яначков Яначков

8.Емма Ибраимова Чаушева

9. Стефан Стефанов Николаев

10. Цеци Тодорова Панова

11. Виктор Владимиров Димитров

5-ти и 6-ти /смесен клас/ – СЪБОТА

12.30 ч. – 14.50 ч (БЕЛ – ЗИП)

15.00 ч. – 16.20 ч. (История на България – 1 срок

География на България – 2 срок)

Учители:

Малина Койнарска

Павлина Иванова

Иво Нечовски и Меги Хюсеин – история и география

5-ти клас

1.Рая Михайлова Михайлова

2.Крис Дамянов Христов

3.Александра Николаева Узунова

4.Нюргюзел Шабан

5.Румяна Жижовска

6.Атил Рейхан Азис

7. Максим Ивов Сърмаджиев

6-ти клас

1.Адриан Георгиев Георгиев

2.Калоян Владимиров Димитров

7-ми, 8-ми и 9-ти клас (СМЕСЕН КЛАС) – СРЯДА

17.30 – 18.50 ч.(БЕЛ – ЗИП)

Учители:

Павлина Иванова

7-ми клас

1.Ибраим Ибраимов Чаушев

2.Анна-Кристина Руменова Маркова

3.Даниел Георгиев Георгиев

8-ти клас

1.Борислав Петьов Кърджев

9-ти клас

1.Даниела Стефанова Николаева

2.Алил Алилов Бабаасанов

3.Антоан Кутрев

4.Стефани Златева

 

Дистанционно обучение

17.30 ч. – 19.30 ч. (БЕЛ – ЗИП)

Учители:

Павлина Иванова

1-ви клас
1.Християн Христов Берг
2. Мартин Христов Берг
3. Патрик Едвин А.А.Биркелунд
4. Мартин Стиан А.А. Биркелунд
5. Васил Цветанов Ценов