Заявление за записване в училището – презаписване

ВНИМАНИЕ

Този формуляр е предназначен само за деца, които ВЕЧЕ са ученици в Българското училище и ще се записват за следващата година.

Ако детето се записва за първи път, използвайте другия формуляр ето тук

Здравейте,

За да можем да планираме дейността на училището за следващата учебна година и да организираме по-добре учебния процес, ще ви помолим още преди края на тази учебна година да заявите дали вашето дете ще посещава училището през 2020/21 учебна година. За тази цел попълнете електронния формуляр по-долу до 31 май 2020 г

Освен да запишете детето си, е необходимо да преведете гаранция от 500 крони на сметката на Българското неделно училище до 10 юни 2020 г. Тази сума ще бъде използвана за закупуване на учебни помагала от България през лятото и за покриване на разходите по материалната база на училището в началото на годината.  Тази гаранция ще бъде приспадната към таксата за обучение (виж тук), която ще бъде намалена със сумата на вече платената гаранция.

При отказ от посещение на училището, гаранцията няма да бъде връщана нито частично, нито цялостно.

Условия за плащане:

  • Плащането се извършва изключително по банков път. Номерът на сметката в DNB е 1503.95.80737.
  • Задължително вписвайте в полето „текст за получателя“ следния текст : думата garancia, името на детето с двете имена по паспорт на латиница + годината, за която плащате, напр. garancia Ivan Petrov – 2020/2021.
  • Пазете банковата разписка, защото през април следващата година можете да впишете тази сума в данъчната си декларация и така ще намалите общата сума на облагаемия си доход.
    (При въпроси относно процедурата се свържете с родителското настоятелство)
След като попълните формуляра и натиснете бутона „Изпращане“, ще получите потвърждение за изпращането на същата страница. Няма да има друго потвърждение чрез друг допълнителен имейл. Родителският съвет получава информацията и записва детето.

ФОРМУЛЯР ЗА ЗАПИСВАНЕ

Желая дъщеря ми / синът ми да бъде записан(а) в Българското неделно училище в Осло за учебната 2020/2021 година.