Заявление за записване за занималня

Здравейте,

Тук можете да се запишете за занималнята към Българско неделно училище „Родна реч“ в Осло за зимната ваканция от 17.02. до 21.02.2020 г. Срокът за записване е 14 февруари 2020 г.

Номерът на банковата сметка в  DNB е 1503.95.80737.

ФОРМУЛЯР ЗА ЗАПИСВАНЕ ЗА ЗАНИМАЛНЯТА

Желая дъщеря ми / синът ми да бъде записан(а) в занималнята на Българското неделно училище в Осло за зимната ваканция от 17.02. до 21.02.2020 г., място на провеждане сградата на Eckersbergs gate 18C, 0266 Oslo, Norway.