Заявление за участие в извънкласна дейност

Здравейте,

През тази година нашите деца ще могат да посещават занятия по извънкласна дейност в Българското неделно училище „Родна реч”. За тази цел ви предлагаме заявление, което да попълните предварително. Това е необходимо за по-доброто планиране на извънкласната дейност през следващата година.

Таксата за извънкласните дейности е 500 крони годишно. За заплащането на таксата натиснете тук : Такси за извънкласни дейности

ФОРМУЛЯР ЗА ЗАПИСВАНЕ ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

Желая синът ми / дъщеря ми да провежда обучение – извънкласна дейност в Българско неделно училище „Родна реч”, гр. Осло, Кралство Норвегия, за учебната 2018/2019 г. по: