Свържете се с нас

Адрес на училището:

Връзка с нас:

Адрес за кореспонденция (пощенска кутия):

Eckersbergsgate 18C, Oslo, 0301

Николай Вазов (училищен ръководител, временно изпълняващ длъжността):
E-mail: info@bgschool.no

Николай Вазов (заместник председател на сдружение „Родна реч“):
E-mail: nikolai.vazov@bgschool.no

Йоан Динков (председател на сдружение „Родна реч“):

E-mail:  yoan.dinkov@bgschool.no

Моля, изпратете ни вашите предложения и мнения за училището и неговата дейност. Те ще бъдат обсъдени от настоятелството и предложени за разглеждане на общото събрание.