Свържете се с нас

Връзка с нас:


Венцислава Иванова (директор на училището):
E-mail: 
v.ivanova@bgschool.no

Ангел Спасов (председател на родителския съвет):

Мобилен телефон: +47 998 77 597
E-mail:  a.spasov
@bgschool.no

Моля, изпратете ни вашите предложения и мнения за училището и неговата дейност. Те ще бъдат обсъдени от настоятелството и предложени за разглеждане на общото събрание.