Заявление за записване в училището

Здравейте,

За да можем да планираме дейността на училището за следващата учебна година и да организираме по-добре учебния процес, ще ви помолим още преди края на тази учебна година да заявите дали вашето дете ще посещава училището през 2019/20 учебна година. За тази цел попълнете електронния формуляр по-долу до 30 юни 2019 година

След като попълните формуляра и натиснете бутона „Изпращане“, ще получите потвърждение за изпращането на същата страница. Няма да има друго потвърждение чрез друг допълнителен имейл. Родителският съвет получава информацията и записва детето.

ФОРМУЛЯР ЗА ЗАПИСВАНЕ

Желая дъщеря ми / синът ми да бъде записан(а) в Българското неделно училище в Осло за учебната 2019/2020 година.