Заявление за записване за занималня

Здравейте,

Тук можете да се запишете за занималнята към Българско неделно училище „Родна реч“ в Осло за есенната ваканция от 30.09. до 04.10.2019 г. Срокът за записване е 26 септември 2019 г.

Номерът на банковата сметка в  DNB е 1503.95.80737.

ФОРМУЛЯР ЗА ЗАПИСВАНЕ ЗА ЗАНИМАЛНЯТА

Желая дъщеря ми / синът ми да бъде записан(а) в занималнята на Българското неделно училище в Осло за есенната ваканция от 30.09. до 04.10.2019 г., място на провеждане сградата на Eckersbergs gate 18C, 0266 Oslo, Norway.