Заявление за записване за занималня

Здравейте,

Тук можете да се запишете за занималнята към Българско неделно училище „Родна реч“ в Осло за 15, 16 и 17 април 2019 г. Срокът за записване е 7 април 2019 г. Номерът на банковата сметка в  DNB е 1503.95.80737.

ФОРМУЛЯР ЗА ЗАПИСВАНЕ ЗА ЗАНИМАЛНЯТА

Желая дъщеря ми / синът ми да бъде записан(а) в занималнята на Българското неделно училище в Осло за дните 15,16 и 17 април 2019 г.