Вашите предложения

Моля, изпратете ни вашите предложения и мнения за училището и неговата дейност. Те ще бъдат обсъдени от настоятелството и предложени за разглеждане на общото събрание.