Учебна програма по дни за седмицата (2019/2020)

Събота

ПЪРВА смяна

Предучилищна група

9.30 ч. -11.50 ч. – български език

12.00 ч.-12.30 ч. – извънкласна дейност – работилници и музика

1, 2А и 2Б клас

9.30 ч. -11.50 ч. – български език и литература

12.00 ч. – 12.30 ч. – извънкласна дейност (СИП) Роден край и работилници (само за учениците от 1 и 2 клас)

13.00 ч. – 14.00 ч. – извънкласна дейност (СИП) български народни танци

Събота

ВТОРА смяна

Детска градина 2-4 г. (два пъти в месеца)

12.30 ч. – 14.30 ч. – български език чрез песни и танци

3, 4, 6 и 7 клас

11.45 ч. до 12.45 ч. – извънкласна дейност (СИП) български народни танци

13.15 ч. – 16.15 ч. – български език и литература

16.25 ч. -16.55 ч. – извънкласна дейност (СИП) Околен свят и работилници (само за учениците от 3 и 4 клас)

16.10 ч. -17.20 ч. – история и география (само за учениците от от 6 и 7 клас)

 Сряда

ВТОРА смяна

8 и 10 клас

17.30 ч. – 19.40 ч. – български език и литература

19.50 ч. – 20.30 ч. – история и география

Събота

8 и 10 клас

11.45 ч. до 12.45 ч. – извънкласна дейност (СИП) български народни танци

Дистанционно обучение

1 клас

Втора смяна през седмицата денят ще бъде уточнен от учителя (понеделник, вторник, четвъртък или петък)

17.30 ч. – 19.00 ч. – български език и литература

Дистанционно обучение

4 клас

Втора смяна през седмицата денят ще бъде уточнен от учителя (понеделник, вторник, четвъртък или петък)

17.30 ч. – 19.00 ч. – български език и литература

Начало на учебната година – 24 август 2019 г.

Есенна ваканция – 2 – 5 октомври 2019 г.

Коледна ваканция – 21 декември 2019 г. – 4 януари 2020 г.

Зимна ваканция – 19 – 22 февруари 2020 г.

Великденска ваканция – 8 – 11 април 2020 г.

Закриване на учебната година – 13 юни 2020 г.