Такси за обучение в училището

На общото събрание, проведено на 8 юни 2019, беше решено таксите за обучение за учебната 2019-2020 година да бъдат повишени. Това повишение ще покрие разходите за наема на учебни зали в училището, където ще се провеждат занятията от м. август 2019 г., както и актуализацията на заплатите на учителите. Към новата такса ще се добавят 200 крони, с които ще се заплаща за почистването на учебните зали в края на всеки учебен ден. Така новите такси за обучение в училище „Родна реч“ ще бъдат както следва:

  • За първо дете – 2500 крони (2300 крони годишна такса + 200 крони за почистване) – срок за плащане 15.10.2019 г.
  • За второ дете в семейство – 2100 крони (1900 крони годишна такса + 200 крони за почистване) – срок за плащане 01.02.2020 г.
  • За трето и всяко следващо дете в семейство – безплатно

Условия за плащане:

  • Плащането се извършва изключително по банков път. Номерът на сметката в DNB е 1503.95.80737.
  • Задължително вписвайте в полето „текст за получателя“ следния текст : името на детето с двете имена по паспорт на латиница + годината, за която плащате, напр. Ivan Petrov – 2019/2020.
  • Пазете банковата разписка, защото през април следващата година можете да впишете тази сума в данъчната си декларация и така ще намалите общата сума на облагаемия си доход.
    (При въпроси относно процедурата се свържете с родителското настоятелство)
  • При затруднения при плащането, моля да се свържете с родителския съвет. Родителският съвет ще се опитва да води гъвкава политика на набиране на средства, която да позволи на всички желаещи деца да посещават занятията.

ВАЖНО!


Платените такси няма да бъдат връщани нито в пълен обем, нито частично, при отказ от страна на учениците/родителите. Таксите са изчислени така, че да покрият минимално разходите, необходими за функционирането на училището, и изтеглянето на предвидени в бюджета средства могат да нарушат гладкото протичане на учебния процес.