Такси за извънкласни дейности

Таксата за извънкласните дейности за 2019-2020 учебна година е 500 крони (за цялата година).

Плащането се извършва по банков път. Номерът на сметката на училището в DNB е 1503.95.80737. Моля, при банковото плащане добавете в полето „taksi za izvunklasni deinosti“