Такси за дистанционно обучение

Цената на дистанционното обучение за учебната година 2019/2020 е 300норвежки крони за първо дете и 2500 норвежки крони за второ дете.

Плащането се извършва по банков път. Номерът на сметката в DNB е 1503.95.80737. Моля, при банковото плащане добавете в полето „taksi za distnacionno obuchenie“